Registrace ke kurzu

...nebo se zaregistrujte a dáme Vám vědět o dalším kurzuŠkolení je akreditované MŠMT a opravňuje k zisku vázané živnosti "trenér cyklistiky". Není napojeno na studium na FTVS a neumožňuje následně studovat I. trenérskou třídu.

Koncept kurzu vychází z praktických potřeb trenérů na denní bázi, kdy je třeba znát principy fungování lidského těla. Tedy od fyziologie po psychologii sportu, včetně pravidel cyklistiky a reálného fungování trenéra na denní bázi.
Informace o kurzu
Co se na kurzu budete učit?

Předměty jsou rozvržené do praxe i teorie a komplexně střídané. Disciplíny (MTB, silnice, dráha) jsou pojaty nejen pomocí skladby tréninku, ale obsahem jsou i pravidla. Anatomie či fyziologie pak velmi navazuje na sportovní trénink, který se samozřejmě promítá do každého předmětu.

  • První pomoc
  • Technické základy – oprava kol
  • Výuka MTB
  • Výuka silnice
  • Výuka dráha
  • Anatomie a fyziologie těla
  • Sportovní trénink
  • Práce s daty

K čemu to bude dobré?

Výstupem kurzu je plně kvalifikovaný trenér se schopností vést nejen trénink, ale i řídit auto v koloně, zajistit si vše potřebné na závody a fungovat plnohodnotně jako vedoucí týmu. Absolventi obdrží certifikát opravňující je k získání živnostenského oprávnění.

Je třeba něco znát/absolvovat předem?

Ne. Kurz je koncipován jako samostatný rekvalifikační kurz a není tedy třeba absolvovat jiné školení či kurzy. Zároveň se také nezapočítávají např. absolvované zkoušky z VŠ.

Návaznost dalších tříd? I. či III. trenérské třídy ČSC?

Kurz je z pohledu živnostenského úřadu ekvivalentem II. trenérské třídy ČSC. Jde ale o samostatný rekvalifikační kurz, proto není nutné absolvovat kterýkoliv kurz předem. Také ale není možné na základě tohoto kurzu nastoupit na FTVS ke studiu I. trenérské třídy ČSC.

Jak je kurz zakončen?

Kurz je zakončen závěrečným testem. Celý kurz je koncipován tak, aby všichni posluchači test absolvovali bez problémů, protože neúspěch by signalizoval nedostatečné vzdělávací kapacity. Opakování testu je samozřejmě možné a není zpoplatněno, jak je tomu často u jiných kurzů.

Rekvalifikační kurz

Díky tomu, že je kurz rekvalifikační, může Vám být uhrazen Úřadem práce. Pro více informací nebo pro pomoc s potřebnými dokumenty nás neváhejte kontaktovat.

Akreditace MŠMT

Akreditace od MŠMT (Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy) Vám zaručuje standard, který je na kurz kladen. Po absolvování kurzu a úspěšném složení zkoušky dostanete certifikát, který Vám díky akreditaci poslouží jako podklad pro získání živnostenského listu. S ním se můžete věnovat tréninku vlastních klientů.