Registrace ke kurzu


Registraci ke kurzu Vám potvrdíme emailem, vzhledem k atuální situaci je možné, že přednášky začnou později.

Online
Pouze live přenos z přednášek

Standard
Akreditované školení opravňující k zisku živnostenského opravnění

Bonus
Včetně podkladových dat a dalších bonusů

Informace o kurzu
Co se na kurzu budete učit?

Předměty jsou rozvržené do praxe i teorie a komplexně střídané. Disciplíny (MTB, silnice, dráha) jsou pojaty nejen pomocí skladby tréninku, ale obsahem jsou i pravidla. Anatomie či fyziologie pak velmi navazuje na sportovní trénink, který se samozřejmě promítá do každého předmětu.

  • První pomoc
  • Technické základy – oprava kol
  • Výuka MTB
  • Výuka silnice
  • Výuka dráha
  • Anatomie a fyziologie těla
  • Sportovní trénink
  • Práce s daty

K čemu to bude dobré?

Výstupem kurzu je plně kvalifikovaný trenér se schopností vést nejen trénink, ale i řídit auto v koloně, zajistit si vše potřebné na závody a fungovat plnohodnotně jako vedoucí týmu. Absolventi obdrží certifikát opravňující je k získání živnostenského oprávnění.

Je třeba něco znát/absolvovat předem?

Ne. Kurz je koncipován jako samostatný rekvalifikační kurz a není tedy třeba absolvovat jiné školení či kurzy. Zároveň se také nezapočítávají např. absolvované zkoušky z VŠ.

Návaznost dalších tříd? I. či III. trenérské třídy ČSC?

Kurz je z pohledu živnostenského úřadu ekvivalentem II. trenérské třídy ČSC. Jde ale o samostatný rekvalifikační kurz, proto není nutné absolvovat kterýkoliv kurz předem. Také ale není možné na základě tohoto kurzu nastoupit na FTVS ke studiu I. trenérské třídy ČSC.

Jak je kurz zakončen?

Kurz je zakončen závěrečným testem. Celý kurz je koncipován tak, aby všichni posluchači test absolvovali bez problémů, protože neúspěch by signalizoval nedostatečné vzdělávací kapacity. Opakování testu je samozřejmě možné a není zpoplatněno, jak je tomu často u jiných kurzů.

Rekvalifikační kurz

Díky tomu, že je kurz rekvalifikační, může Vám být uhrazen Úřadem práce. Pro více informací nebo pro pomoc s potřebnými dokumenty nás neváhejte kontaktovat.

Akreditace MŠMT

Akreditace od MŠMT (Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy) Vám zaručuje standard, který je na kurz kladen. Po absolvování kurzu a úspěšném složení zkoušky dostanete certifikát, který Vám díky akreditaci poslouží jako podklad pro získání živnostenského listu. S ním se můžete věnovat tréninku vlastních klientů.

Corona?
Kde?
Varianty?

Ano, situace s karanténou je složitější. Termíny kurzů se zřejmě posunou na pozdějí termíny, částečně bude možné vše aktivně sledovat online (zejména obecná teorie). Po registraci se vše dozvíte, jakmile to bude aktuální.

Část kurzu proběhne každopádně online

Kurz se koná v areálu velodromu TJ Kovo Praha, Nad Kapličkou 15, Praha 10. V případě online výuky Vám přijdou pokyny emailem.

Jednotlivé přednášky je možné sledovat v nejlevnější variantě kurzu online. Standardní varianta pak nabízí akreditovaný kurz se vším co je třeba. Bonusová varianta pak umožňuje získat podklady ale i záznamy z přednášk. Ve dvou posledních variantách je také obsaženo vstupné na CykloKongres.cz